Is het plezierig ouder worden in Wognum en omgeving?

Opa en oma worden steeds fitter;  zij passen op de kleinkinderen, vervoeren ze naar sport en muziekles, vervullen vaak een taak als mantelzorger en zijn vaak heel actief in het vrijwilligersleven. Senioren spelen een unieke en essentiële rol in die samenleving, omdat zij waardevolle kennis en ervaring hebben. Zij verdienen  respect en  waardering. Het CDA wil een actief vrijwilligersbeleid; regeldruk verminderen en ondersteuning verbeteren. Ook  willen we zorg en ondersteuning op maat voor jong, oud en mantelzorgers.  Koopkracht en bestrijding van eenzaamheid zijn onderwerpen waar we als CDA speciale aandacht…

Read More