Anneke van der Geest (PW 2010) stelt zich voor:

In aanloop naar de verkiezingen stellen enkele verkiesbare personen uit Wognum of als lijsttrekker zich voor aan de hand van een aantal korte vragen die we ze hebben gesteld.

Vandaag stelt Anneke van der Geest (PW 2010) zich aan u voor:

Wat is uw drijfveer om in de lokale politiek van de gemeente Medemblik deel te nemen?
Een eerlijker verdeling van welvaart en welzijn; onrecht en ongelijke behandeling tegengaan. Juist in de lokale politiek sta je dicht bij de mensen. Door ogen en oren open te houden weet je wat er leeft, wat er speelt. Als ik een algemeen patroon zie, stel ik vragen of stel ik het aan de orde in de vergaderingen.  Als het om individuele gevallen gaat benader ik ambtenaren of de wethouders. Zo kan ik als raadslid toch zaken voor elkaar krijgen. Dat gaat niet altijd even snel, maar ik blijf terugkomen op bepaalde punten, zoals de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Daar zit een grens aan. Meerdere partijen gaan dit nu ook inzien en van daaruit komt de politieke verandering.

Waar ligt u ‘s nachts wel eens wakker van aangaande de politiek in de gemeente Medemblik?
Dat er niet wordt doorgedacht over de praktische gevolgen van besluiten van bestuurders. Zoals het besluit van het CAW dat vlak voor de zomervakantie bekend werd, dat iedereen in deze regio vanaf half oktober 20 euro zou moeten betalen voor het ophalen van grof vuil, terwijl dat al in het tarief zat. Groepen mensen zouden hierdoor op extra kosten worden gejaagd. Ik ben samen met andere raadsleden in de regio in actie gekomen en met een goed resultaat.

Wat vindt u de grootste kracht van de gemeente Medemblik?
Ik vind deze vraag lastig. Kracht lijkt macht. Door het aantal inwoners heeft de stem van de gemeente Medemblik in de regio meer kracht gekregen, dus meer macht door het aantal. Of de inwoners dit ook zo ervaren is de vraag. Zij zijn verder van het bestuur komen te staan. Ondernemers hebben meer baat bij een grotere gemeente; zij hebben ook een apart ondernemersloket.

Wat hoopt u de komende jaren te veranderen als u in de gemeenteraad deelneemt?
In de komende jaren wil ik werken aan het verminderen van bureaucratie in de (jeugd)zorg. Het gaat om hulp en zorg en niet om de papierwinkel. Verder wil ik dat er meer projectmatig gewerkt wordt, zodat er meer samenhang in het beleid komt, bijvoorbeeld wonen en zorg, ouderen- en jongerenbeleid.

Waarom moeten mensen op u stemmen?
Ik denk vooruit en kijk naar de praktische gevolgen van (raads) besluiten voor mens en milieu. Verder kaart ik nieuwe punten aan, zoals in 2010 de ruigere ( natuur) speeltuin, waardoor er uiteindelijk dankzij het doorzettingsvermogen van een groep enthousiaste bewoners, de eerste natuurspeeltuin van de gemeente Medemblik in Wognum een feit is geworden.

Related posts