Arja Kapitein (D66) stelt zich voor:

In aanloop naar de verkiezingen stellen enkele verkiesbare personen uit Wognum of als lijsttrekker zich voor aan de hand van een aantal korte vragen die we ze hebben gesteld.

Vandaag stelt Arja Kapitein (D66) zich aan u voor:

Wat is uw drijfveer om in de lokale politiek van de gemeente Medemblik deel te nemen?
Ik ben een democraat in hart en nieren. Ik vind het belangrijk dat onze democratie goed functioneert, juist in de gemeente. Immers dat staat het dichtst bij ons als inwoners.

Waar ligt u ‘s nachts wel eens wakker van aangaande de politiek in de gemeente Medemblik?
Dat we, ondanks alle goede bedoelingen, te weinig doen aan duurzaamheid. En dat we over een aantal jaren als we terug kijken naar nu, constateren dat we nu niet genoeg gedaan hebben, met alle vreselijke gevolgen vandien.

Wat vindt u de grootste kracht van de gemeente Medemblik?
Het is hier fijn wonen en leven. Er is ruimte en er is veel mogelijk.

Wat hoopt u de komende jaren te veranderen als u in de gemeenteraad deelneemt?

  • Nog betere invulling van democratie door vroegtijdige participatie van inwoners en door het gebruiken van onze invloed op het regionaal samenwerken op vele thema’s
  • Versnelling acties op gebied van duurzaamheid. Zeker ook voor woningen
  • Meer betaalbare woningen voor jongeren in Wognum
  • Verdere versterking van ons bloeiende kern Wognum en voorkomen dat goedbedoelde regels ons inperken op de leuke zaken die we nu hebben (bv. kermisborrels)

Waarom moeten mensen op u stemmen?

  • Ik zaken weet te realiseren en voor elkaar te krijgen
  • Ik sta voor het creëren van kansen, vertrouwen in de mensen, het lef hebben om te veranderen, duurzaamheid stimuleren en saamhorigheid koesteren
  • Ik zal werken aan een participerende en betrokken gemeente.

 

Related posts