Bart Huisman (Groenlinks) stelt zich voor:

In aanloop naar de verkiezingen stellen enkele verkiesbare personen uit Wognum of als lijsttrekker zich voor aan de hand van een aantal korte vragen die we ze hebben gesteld.

Vandaag stelt Bart Huisman (Groenlinks) zich aan u voor:

Wat is uw drijfveer om in de lokale politiek van de gemeente Medemblik deel te nemen?
Ik zie te veel gebeuren in de gemeente en Wognum waarvan ik denk dat het beter kan. En waar kun je dan beter zijn dan op de plek waar het beleid gemaakt wordt, in plaats van achteraf te klagen wat er fout gaat zonder actie te ondernemen?

Waar ligt u ‘s nachts wel eens wakker van aangaande de politiek in de gemeente Medemblik?
Ik slaap gelukkig snel, maar waar ik me wel druk om maak is dat er beleid gemaakt wordt zonder de inwoners mee te nemen in wat zíj willen en hoe de inwoners zaken anders ervaren dan er bijv. in beleidsstukken wordt gesteld. Ik ben pas sinds 5 oktober commissielid voor GroenLinks Medemblik, maar als ik dan wil weten hoe iets werkt en verbeterd kan worden, en dan hoor “zo werkt dat nou eenmaal”, daar ben ik echt allergisch voor geworden. Wij zijn er om zaken te veranderen en verbeteren. Ook als dit op regionaal gebied moet gebeuren. Neem nou bijvoorbeeld de woningbouw waar we afgelopen weken druk mee zijn geweest. Er is een regionale woonvisie aan de hand waarvan een lokale woonvisie gemaakt zijn. Documenten van vele pagina’s dik. Natuurlijk gaat bijna geen inwoner dit allemaal lezen. Er wordt dan gezegd dat “de burger” daar geen interesse in heeft. Maar als ik vervolgens iemand spreek over het tekort aan goedkope woningen, en bijv hoe de Bloesemgaerde is opgezet en daarmee de bloesem gefinancierd, dan blijkt dat mensen hier echt wel een sterke mening over hebben die anders is dan wat er in de afgelopen jaren is uitgevoerd. We moeten beter uitleggen aan de inwoners wat de consequenties zijn van bepaalde besluiten, en hier samen met de inwoners een visie op ontwikkelen hoe we dit in de toekomst graag zien. Dit moet zich niet beperken tot een selecte groep van bijv een kernraad, maar alle inwoners.

Wat vindt u de grootste kracht van de gemeente Medemblik?
Dat we in vergelijking met andere gemeenten weinig echte schandalen in de politiek hebben. Iedereen gaat over het algemeen respectvol met elkaar om, dit is ook vastgelegd in protocollen. Als er iets gebeurd stap je hier niet direct mee naar de media maar spreek je het eerst onderling uit.

Wat hoopt u de komende jaren te veranderen als u in de gemeenteraad deelneemt?
Zoals hiervoor beschreven wil ik dat we de inwoners nog veel meer overal bij betrekken. Ook wil ik dat we veel duurzamer met zaken omgaan. Dit gaat niet alleen om duurzaamheid in energiegebruik, duurzaam betekent ook dat materialen lang mee gaan. Een gebouw zet je niet voor 30 jaar neer, maar voor min. 100 jaar. Kijk hoeveel oude huizen er nog staan, maar hoeveel publieke gebouwen er gebouwd en gesloopt worden. Duurzaamheid betekent ook dat je zo veel mogelijk hergebruikt. Bij het slopen van een pand hoeven dakpannen, dikke balken en andere materialen niet altijd kapot. Duurzame keuzes moeten niet alleen bij grote aanbestedingen maar bij iedere keuze de standaard worden bij de gemeentelijke inkoop, en hiermee een goed voorbeeld voor de inwoners zijn.

Waarom moeten mensen op u stemmen?
Om de groene en sociale stem van Wognum te laten horen in de raad. Ik zal me met volle overgave inzetten om alles wat niet eerlijk, sociaal, groen en duurzaam is beter te krijgen. Dit doen we door zelf met ideeën te komen maar ook door elk plan wat er voorbij komt bij te sturen in een groenere en socialere richting. Verandering begint hier, lokaal!

Related posts