Collegeleden Medemblik verdelen portefeuilles

Na de installatie van het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, zijn nu ook de portefeuilles verdeeld. Met de komst van een vierde wethouder, is voor de komende vier jaar de volgende verdeling gemaakt:

Burgemeester Frank Streng
Verantwoordelijk voor Openbare Orde/Veiligheid, Toezicht & Handhaving, Bestuurlijke Samenwerking, Communicatie/Representatie, Integriteit, Personeel & Organisatie, ICT, Dienstverlening, Public Relations en Algemeen Bestuur.

Wethouder Joset Fit
Verantwoordelijk voor Onderwijshuisvesting, Sport (incl. zwembaden), Dorpshuizen, Kernenbeleid, Bibliotheken en Muziekscholen.

Wethouder Andrea van Langen
Verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening, Nutsvoorzieningen, Verkeer & Vervoer, Openbare ruimte, Volkshuisvesting, Grondzaken en Havens.

Wethouder Dirk Kuipers
Verantwoordelijk voor Onderwijsbeleid, Jeugd (curatief), Financiën en de WMO.

Wethouder Harry Nederpelt
Verantwoordelijk voor Duurzaamheid, Participatiewet, Toerisme & Recreatie, Economische Zaken en Kunst & Cultuur.

Op de foto vindt u het nieuwe college met v.l.n.r. Burgemeester Frank Streng, wethouder Andrea van Langen, wethouder Harry Nederpelt, wethouder Joset Fit, wethouder Dirk Kuipers en gemeentesecretaris Jaap Zwaan.

Foto: Marcel Rob. 

Related posts