Feesttent nog niet zeker

Afgelopen week heeft de mogelijke komst van een feesttent op het parkeerterrein bij Deen voor veel onrust gezorgd en de gemoederen veelvuldig bezig gehouden.

Zo heeft de VVD inmiddels raadsvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders, deze zijn op het moment van schrijven nog niet beantwoord, maar wel kregen we via Facebook het bericht van de gemeente dat er in de berichtgeving vanuit de gemeente per abuis gesteld was dat er een feesttent zou komen, deze informatie was dus onjuist. Ook gaf de gemeente aan dat het nog niet zeker is of de vergunning verleend zal worden voor de feesttent, hier zal het college volgende week een besluit over nemen.

Al met al is dus nog niks zeker en al helemaal niet of er nog wel een feesttent komt na alle commotie en zal het college nog wel een paar keer extra nadenken alvorens er een vergunning verleend zal worden.

Wordt vervolgd!

Foto ter illustratie

Related posts