Is het plezierig ouder worden in Wognum en omgeving?

Opa en oma worden steeds fitter;  zij passen op de kleinkinderen, vervoeren ze naar sport en muziekles, vervullen vaak een taak als mantelzorger en zijn vaak heel actief in het vrijwilligersleven. Senioren spelen een unieke en essentiële rol in die samenleving, omdat zij waardevolle kennis en ervaring hebben. Zij verdienen  respect en  waardering.

Het CDA wil een actief vrijwilligersbeleid; regeldruk verminderen en ondersteuning verbeteren. Ook  willen we zorg en ondersteuning op maat voor jong, oud en mantelzorgers.  Koopkracht en bestrijding van eenzaamheid zijn onderwerpen waar we als CDA speciale aandacht voor hebben. Wij willen dus een  seniorenvriendelijke gemeente die  heldere informatie geeft over voorzieningen die met eenvoudige procedures voor alle inwoners gemakkelijk bereikbaar moeten zijn.

Is het plezierig ouder worden in de gemeente Medemblik?

Om hierover met u in gesprek te gaan, nodigt het CDA Medemblik u uit op de koffie met wat lekkers in Wognum. Ontmoet onze lijsttrekker Harry Nederpelt en de first lady Els van den Bosch evenals Arie Schouten en Claudia Selders-Kroezen.  U bent van harte welkom op vrijdagmiddag 2 maart. Tussen 14.30 uur en 16.30 uur staat de koffie klaar in café Stam in Wognum. U komt toch ook? Iedereen is van harte welkom, ook als u niet in Wognum woont!

Tekst: aangeleverd
Foto: Dorpen en Steden on Foter.com / CC BY-NC-SA

Related posts