Overzicht partijen gemeenteraadsverkiezingen!

21 maart 2018 is het zover, dan mogen we weer naar de stembus om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen! Maar waar moet je eigenlijk op stemmen? Hieronder een overzicht van de partijen waar u op kunt stemmen en welke speerpunten zij hebben voor onze kern Wognum!

Alle hieronder geschreven tekst is door de partijen zelf aangeleverd, zet en drukfouten voorbehouden, aan deze teksten kunnen geen rechten worden ontleent.

Direct naar: CDA Medemblik;  PVDA;  Groenlinks Medemblik;  PWF;  VVD Medemblik;  PW2010;  BAMM;  D66 Medemblik;  Gemeentebelangen;  ChristenUnie Medemblik  


CDA Medemblik

Motto:
Samen leven en wonen in Medemblik
Het CDA vindt dat inwoners zelf bepalen hoe ze willen wonen, waar ze willen werken, in welke auto ze willen rijden en hoe vaak ze op vakantie gaan. Ondernemers zijn belangrijk voor Medemblik. Zij krijgen van het CDA, binnen de gestelde kaders, de ruimte die zij nodig hebben. Het CDA wil innovatieve bedrijven, hardwerkende en creatieve zelfstandigen mogelijkheden bieden en samen met die ondernemers aan de slag gaan om zaken voor elkaar te krijgen.

Zorg voor elkaar
Elke inwoner heeft recht op een menswaardig bestaan: goede zorg, goed onderwijs en gelijke kansen….
Klik hier en lees meer over het motto


3 speerpunten kern Wognum:
–       Oplossen ruimte planning Bloesem oa door behoud Gymzaal in Wognum
–       Extra woningbouw met prioriteit voor koopwoningen voor senioren en starters huisvesting in Wognum
–       Glasvezel aanleg in het buitengebied in Wognum

Meer info: https://www.cda.nl/noord-holland/medemblik/
Op de foto: lijsttrekker Harry Nederpelt, nr 6 Simon Commandeur en nr 13 Karin Rood uit Wognum


Direct naar: CDA Medemblik;  PVDA;  Groenlinks Medemblik;  PWF;  VVD Medemblik;  PW2010;  BAMM;  D66 Medemblik;  Gemeentebelangen;  ChristenUnie Medemblik  


PVDA

Motto:
Wognum is een dorp met veel voorzieningen en een rijk verenigingsleven. Dat is iets wat we moeten koesteren en als gemeente dienen te blijven ondersteunen. Toch zien we om ons heen dat het steeds lastiger wordt om voorzieningen in stand te houden, door bijvoorbeeld een tekort aan vrijwilligers of te hoge exploitatie-/onderhoudskosten.
De PvdA maakt zich sterk voor een gemeente die adviseert en ondersteunt bij het energiearmer maken van onze voorzieningen om daarmee de exploitatie gezonder te maken, maar ook om duurzamer te kunnen zijn. Dit alles gericht op de toekomst!

Speerpunten:
De PvdA Medemblik heeft als speerpunten voor Wognum:

 • De Bloesem moet zo toegankelijk mogelijk blijven voor sportclubs uit Wognum. Wat de PvdA betreft hebben de verenigingen uit Wognum voorrang op de beschikbaarheid van de sporthal om deze aantrekkelijk te houden.
 • Snel actie voor betaalbare koopwoningen/appartementen gericht op starters. Er wordt al veel gebouwd in Wognum, vooral dure koopwoningen of huurwoningen. Starters vallen hierdoor tussen wal en schip. De PvdA maakt zich al een aantal jaar sterk voor om in Wognum meer starterswoningen te realiseren om de leefbaarheid te behouden en starters niet verplicht moeten uitwijken naar andere kernen.
 • Verbetering verkeersveiligheid en toegankelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van een voetpad tussen het gemeentehuis en de Grietje Slagterlaan, het vrachtverkeer door de Kerkstraat en de verbetering van voetpaden en het openbaar groen onderhoud .

Meer info: https://medemblik.pvda.nl/nieuws/verkiezingsprogramma-pvda-2018-kansrijk-medemblik/
Op de foto: Deelnemende kandidaten: Tom Beuker (plek 2), Ruby Blauw (plek 4), Koos Blauw (plek 11) en Marijke Lam-ten Broeke (plek 19).


Direct naar: CDA Medemblik;  PVDA;  Groenlinks Medemblik;  PWF;  VVD Medemblik;  PW2010;  BAMM;  D66 Medemblik;  Gemeentebelangen;  ChristenUnie Medemblik  


Groenlinks Medemblik

Motto:
“In duurzaamheid aan het werk”
Ook voor de komende periode hebben we het thema “In duurzaamheid aan het werk”gekozen, want het werk in nog niet af ! GroenLinks Medemblik is ervan overtuigd dat, of het nu gaat om de zorg voor kwetsbare mensen, het landschap, natuur, milieu of de manier waarop we met elkaar omgaan duurzaamheid de toekomst heeft. Daarom stellen we de mens en niet regels en budgetten centraal, door onnodige bureaucratie te bestrijden en goed te kijken waar hulpvragers echt behoefte aan hebben. Daarnaast zullen we ons inspannen om de ongelijkheid in werk en inkomen tegen te gaan. We gaan ons cultureel erfgoed, de biodiversiteit, bomen, ons landschap en kwetsbare waarden als stilte en duisternis beschermen. Ook kunst en cultuur, betaalbaar wonen  in iedere kern, lichtvervuiling, laagvliegroutes en een duurzame afvalscheiding krijgen onze volle aandacht. De grenzen aan de groei zijn ook in Medemblik bereikt. Wij willen een circulaire economie in de wijze waarop we met materialen, afval en energie omgaan op alle terreinen. Wij gaan niet voor economische groei, zonder groei in duurzaamheid, welzijn en geluk, voor mens, milieu en natuur. Wij willen deze punten bereiken door constructief samen te werken, goede argumenten op tafel te leggen en te zoeken naar verbindingen.

3 speerpunten kern Wognum:
Meer starters woningen en lage huur woningen, het opknappen en herstellen van de Heemtuin en cultuur net zo belangrijk als sport.

Meer info: www.groenlinksmedemblik.nl
Op de foto: Ria Manshanden


Direct naar: CDA Medemblik;  PVDA;  Groenlinks Medemblik;  PWF;  VVD Medemblik;  PW2010;  BAMM;  D66 Medemblik;  Gemeentebelangen;  ChristenUnie Medemblik  


PWF

Motto:
PWF in actie tegen windmolens vlakbij de kernen, een energie neutraal gemeentehuis, aandacht voor de laagvliegroutes vanuit Lelystad, knokken tegen de stankoverlast van HVC, actief voor de natuurspeeltuin in Wognum en zwembus voor Zwaagdijk-West, een amendement voor de aanpak tegen het toenemende aantal woninginbraken, maar ook acties voor goede doelen, dat is PWF, uitgesproken actief. PWF is niet alleen het laatste half jaar voor de verkiezingen actief, nee wij zijn alle vier jaar actief bezig geweest voor het welzijn van alle inwoners.

Zo ook in Wognum, o.a. meedenken over de verkeersituatie rondom de Bloesemgaerde, de Oosteinderweg, de huisvesting van onze brandweer, maar ook de natuurspeeltuin kwam voort uit een amendement van PWF.

3 speerpunten kern Wognum:

 1. Het terugdringen van het aantal woninginbraken in Wognum
 2. Huisvesting voor jongeren
 3. Verkeersveiligheid Stolphoevelaan en rotondes
Klik hier en lees meer over de speerpunten

Meer info: www.pwf-medemblik.nl/manifest
Op de foto: Pieter Koning


Direct naar: CDA Medemblik;  PVDA;  Groenlinks Medemblik;  PWF;  VVD Medemblik;  PW2010;  BAMM;  D66 Medemblik;  Gemeentebelangen;  ChristenUnie Medemblik 


VVD Medemblik

Motto:
‘Het kan beter!’ is de slogan van de VVD. De zittende coalitie heeft de afgelopen vier jaar op de winkel gepast. De VVD vindt het tijd om aan de slag te gaan. Wij willen zorgen dat de gemeente werkt voor u, niet andersom. Wij kijken hoe het wél kan. De VVD wil meer betaalbare huizen voor jongeren en betere ouderenhuisvesting. De economie stimuleren we door regels te schrappen en bedrijvigheid aan te trekken. De OZB moet lager, zodat u óók profiteert van economische groei. De afvalstoffenheffing en rioolheffing kunnen veel goedkoper. Op prettig te wonen moeten de straten schoner en de wijken veiliger. Geld dat voor kernen bedoeld is moet uitgegeven worden aan voorzieningen. Zoals dorpshuizen, sportcentra en zwembaden. Dus niet aan leefbaarheidmanagers die vooral dikke rapporten schrijven. Wij willen verenigingen gelijk behandelen en helpen hun ambities waar te maken. De VVD wil kortom werken aan een mooie toekomst. Wij stropen de mouwen op en gaan aan de slag. Het kan beter!

3 speerpunten kern Wognum:

 • Bouw voldoende starters- en ouderenwoningen.
 • Er moet een oplossing komen voor de onvrede over de urenverdeling voor zaalsportverenigingen in de Bloesem. Met een gelijke behandeling voor alle verenigingen.
 • Onveilige verkeerssituaties aanpakken en meer parkeerplekken realiseren bij het winkelcentrum.

Meer info: https://medemblik.vvd.nl/standpunten/5466/verkiezingsprogramma
Op de foto: 
Bovenste rij v.l.nr. Arie Berkhout, Kees Nederhoff, Jack Stam. Onderste rij, Anne Vreeker (l) en Tom Beerepoot (r).


Direct naar: CDA Medemblik;  PVDA;  Groenlinks Medemblik;  PWF;  VVD Medemblik;  PW2010;  BAMM;  D66 Medemblik;  Gemeentebelangen;  ChristenUnie Medemblik  


PW2010

Motto:
Uniek: PW 2010 is de oudste progressieve partij in de regio en dus ook in de gemeente Medemblik. Zowel mensen die landelijke progressieve partijen aanhangen, als mensen die niet partijgebonden zijn, kunnen zich bij ons thuis voelen. Wij zijn een partij die vooral luistert en daarna handelt.

Vooruitstrevend: PW 2010 biedt plaats aan iedere inwoner van onze gemeente die progressieve politiek een warm hart toedraagt en kiest voor vernieuwende en duurzame oplossingen…. Klik hier en lees meer over het motto

3 speerpunten kern Wognum:
Betaalbare woningen voor jongeren, zowel koop- als huurwoningen. Jongeren moeten meer betrokken worden bij nieuwe plannen.

Verkeersveilige kruisingen en rotondes voor voetgangers en fietsers op de eerste plaats. Zij zijn de kwetsbare groep.

Behoud van culturele activiteiten en verenigingen, zoals Musical Wognum. Speciaal voor  jongeren is een musicalvereniging van belang en Musical Wognum is de enige in de gemeente Medemblik. Enkele jaren geleden heb ik een van de bestuursleden gebeld en toen werd mij al gezegd, dat er flink bezuinigd werd en dat het er voor de toekomst somber uitzag. (De musicalvereniging van Abbekerk is onder ander vanwege de bezuinigingen op de subsidie naar Enkhuizen verhuisd.)

Meer info: https://pw2010.nl/
Op de foto: Kees Kaag op 5, Anneke van der Geest op 1 , Cees Neefjes op 2, Trudy Steenbergen op 4 en Belinda Jansen op 3


Direct naar: CDA Medemblik;  PVDA;  Groenlinks Medemblik;  PWF;  VVD Medemblik;  PW2010;  BAMM;  D66 Medemblik;  Gemeentebelangen;  ChristenUnie Medemblik  


BAMM

Motto:
Om in 200 woorden zo even uit de mouw te schudden waarom BAMM het verschil voor Medemblik zal gaan maken,  willen we wel graag maar lukt ons niet.  Daarom hebben we iedere week onze  kwart pagina in de Medemblikker krant (met ruim 200 woorden), maar beschrijven we ook iedere week parallel daaraan een gedetailleerde en beargumenteerde uitleg en informatie van de diverse zaken die ons bezig houden, beter kunnen, en ons inziens ook moeten. Dit op de website www.bam-med.nl  .We willen dat kiezers met overtuiging en vol vertrouwen in ons, voor ons kiezen.  Des te sterker we uit de (verkiezings)strijd komen,  des te meer zullen we in staat zijn om zaken ook echt  waar te maken. Dat we voor een betrouwbare en menselijke overheid zijn, melden we al in onze naam.  Reeds in week 2 onze   “economische paragraaf” geplaatst, week 3 over “Leefbaarheid en burgerparticipatie” week 4 over (afschaffen van) “Hondenbelasting”, prestige objecten, politieke stokpaardjes, onverantwoorde uitgaven, en we gaan het nog hebben over bureaucratie, onzinnige regels, wanbeleid aangaande arbeidsmigranten en vakantieparken (m.b.t. permanente bewoning), integriteit paranoia en in de hoofdzaak alle als negatief ervaren zaken weergeven, op basis van een positieve insteek, nu die alle beter kunnen en ook moeten.

3 speerpunten kern Wognum:
1.  (nog) meer en betere aandacht voor bedrijven en de economische agenda.
2.  Betrouwbaardere overheid.
3.  Menselijkere omgang van college en ambtenaren met de Burgers, dit geld voor alle kernen dus ook voor Wognum.
We willen er zeker ook voor de gehele gemeente zijn.

Meer info: www.bam-med.nl


Direct naar: CDA Medemblik;  PVDA;  Groenlinks Medemblik;  PWF;  VVD Medemblik;  PW2010;  BAMM;  D66 Medemblik;  Gemeentebelangen;  ChristenUnie Medemblik  


D66 Medemblik

Motto:
“Voor een bloeiende samenleving”

3 speerpunten kern Wognum:

 • Betaalbare huizen voor jongeren
 • Ruimte voor evenementen
 • Stimulans verduurzaming woningen

Meer info: https://medemblik.d66.nl/publicaties

Op de foto: Arja Kapitein en Yannick Nijsingh

 


Direct naar: CDA Medemblik;  PVDA;  Groenlinks Medemblik;  PWF;  VVD Medemblik;  PW2010;  BAMM;  D66 Medemblik;  Gemeentebelangen;  ChristenUnie Medemblik  


Gemeentebelangen

Motto:
WOONKERNEN
Behoud/ verbeteren leefbaarheid en voorzieningen
Dorpshuizen (o.a. nieuwbouw Dorpshuis Abbekerk). Woningbouw in kleine kernen (ook voor de jeugd). Behoud van basisscholen in al onze kernen. Bevorderen voorgezet onderwijs in onze gemeente.
(TOP)SPORT
Faciliteren en investeren
Nieuwbouw duurzaam zwembad Wervershoof. Goed subsidiebeleid sportverenigingen. Goed beheer sportaccommodaties. Voldoende ruimte voor breedtesport.
DUURZAAMHEID
Stimuleren, voorlichten en een goed voorbeeld zijn
Geen windmolens, wel zonnepanelen. Duurzaamheid onderdeel aanbestedingen. Energie neutraal maken (huur)woningen. Stimuleren innovaties duurzaamheid….
Klik hier en lees meer over het motto

3 speerpunten kern Wognum:

 1. Wognumse zaalsportverenigingen die gebruik maken van de Bloesem hoeven niet te wijken voor sportclubs van buiten Wognum, tenzij na overeenstemming.
 2. Woningbouw: meer betaalbare koopwoningen voor jongeren, duurzaam en levensloopbestendig.
 3. Verkeersveiligheid, met name voor leerlingen van de basisscholen.

Meer info: https://gbmedemblik.nl/standpunten


Direct naar: CDA Medemblik;  PVDA;  Groenlinks Medemblik;  PWF;  VVD Medemblik;  PW2010;  BAMM;  D66 Medemblik;  Gemeentebelangen;  ChristenUnie Medemblik  


ChritsenUnie Medemblik

Motto:
De 10 speerpunten van de Christen Unie Medemblik:
Lees inhoudelijk meer over op de website van de ChristenUnie Medemblik.

 1. Ouderen
 2. Onderwijs
 3. Veiligheid
 4. Ondernemers klimaat
 5. Digitalisering en Cyber Crime
 6. Landbouw
 7. Energie transitie.
 8. Sociale faciliteiten met maatschappelijke functie
 9. Jeugdbeleid meer aandacht.
 10. De ChristenUnie wil een ambitieuze fiets agenda.

Meer info: Medemblik.christenunie.nl


Direct naar: CDA Medemblik;  PVDA;  Groenlinks Medemblik;  PWF;  VVD Medemblik;  PW2010;  BAMM;  D66 Medemblik;  Gemeentebelangen;  ChristenUnie Medemblik  

Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door de redactie opgesteld aan de hand van wat de betreffende partijen hebben aangeleverd. Druk en zet fouten voorbehouden, aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleent. 
Met dank aan alle deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen!

Related posts

One Thought to “Overzicht partijen gemeenteraadsverkiezingen!”

 1. […] Weet u nog niet op wie u moet stemmen? Lees dan ons artikel waarin alle partijen onder andere hun speerpunten voor Wognum aangeven: http://wognumactueel.nl/overzicht-partijen-gemeenteraadsverkiezingen/ […]

Comments are closed.