Piet Groot (BAMM) stelt zich voor:

In aanloop naar de verkiezingen stellen enkele verkiesbare personen uit Wognum of als lijsttrekker zich voor aan de hand van een aantal korte vragen die we ze hebben gesteld.

Vandaag stelt Piet Groot (BAMM) zich aan u voor:

Wat is uw drijfveer om in de lokale politiek van de gemeente Medemblik deel te nemen?
Bij P. Groot, fractievoorzitter en beantwoorder van de vragen, was de drijfveer dat we gewoon puur boos waren gemaakt door de toenmalige gemeente Andijk.   Een groep  Andijkers had gemotiveerde en  gefundeerde kritiek op de door de gemeente bedisselde fusie, die een grote meerderheid niet wenste, en als dit onontkoombaar zou zijn dan zagen we in een combinatie met Enkhuizen en Stedebroek  een veel betere match, of Andijk en Wervershoof samenvoegen leek ook een optie.  De inzet was dus om helemaal niet aan de politiek van Medemblik deel te nemen, op basis van argumenten die  best wel valide zijn gebleken.  Wat de deur dicht deed en ons deed besluiten om dan maar te trachten om mee te kunnen praten en beslissen was een brief van de fractievoorzitters van Andijk, aan de tweede kamer, waarin werd gesteld dat, in een gehouden referendum er sprake was van kiezersbedrog en ander nepnieuws. Die brief moest stiekem blijven, maar werd door Ronald van Raak (SP) aan ons toegezonden.  Dat maakte ons erg boos, en was de oorzaak van de oprichting van Andijker belang.  De nieuwe naam BAMM had twee duidelijke redenen,  1.  We wilden duidelijk maken dat we er voor de gehele gemeente wilden zijn en  2. Benadrukken dat de betrouwbaarheid en menselijkheid vanuit het handelen en acteren van de gemeente duidelijk beter kan.

Waar ligt u ‘s nachts wel eens wakker van aangaande de politiek in de gemeente Medemblik?
Allereerst, wakker liggen is niet al te zeer ons ding, maar als een Burgemeester  met steun van alle andere fractievoorzitters  het raadslid P. Groot, volstrekt ongegrond publiekelijk te kakken zet, zoals gebeurde d.d. 26-01-2017,  dan kost dat een beetje slaap. Opmerkelijk  is dat we ons daar zowel in de Medemblikker krant als wel op onze site (met toevoeging van een filmpje van dit gebeuren) toch feitelijk ons snoeihard tegen  hebben geuit, en geweerd , zodanig dat we meenden dat dit tegenreacties op zou leveren, maar op een paar positieve reacties is het verder oorverdovend stil gebleven, ook bij de roddelpers (waar we ook het NHD toe rekenen).   Hier geld zondermeer, wie zwijgt stemt toe.  Dit hebben we uitgebreid op de site beschreven,  vindbaar op www.bam-med.nl.  In de bovenste balk van groene linkjes,  vind u als één na laatste,  2018, als u die aanklikt, klikt u op week 7, en u  heeft alle zaken op rij, ook  in week  8. (veel leesplezier).

Wat vindt u de grootste kracht van de gemeente Medemblik?
Voor ons scoort Medemblik  op de meeste dossiers evenzogoed wel een redelijke voldoende, en zien we ook van lieverlee wel  verbeteringen.  Er gaan dus (ook) best veel zaken goed, hoewel  desalniettemin veel zaken ook wel beter zouden kunnen.  Wat van die zaken nu  er bovenuit stijgen kunnen we niet zo zeer benoemen. Als we een lijst op mochten stellen van zaken die ons inziens beslist beter zouden kunnen of gewoon op de schop zouden moeten dan zou de lijst veel langer zijn, maar ook die zaken zijn vindbaar op de site o.a. in het (zeer beknopte) verkiezingsprograma.

Wat hoopt u de komende jaren te veranderen als u in de gemeenteraad deelneemt?
Het gaat hier om een wensenlijstje of om modern te zijn; Onze gemeentelijke “Bucketlist” die overigens geldend is ongeacht of we wel of niet deel mogen nemen. Daarbij stellen we vooraf,  dat we geen al te grote verschuivingen verwachten, ook domineren dezelfde personen bij de fracties als 7 jaar geleden (met een enkele uitzondering van 4 jaar)  en gaat alles na 21 maart weer zijn oude gangetje en zal er weinig veranderen.  Het gaat dus zogezegd om “Utopia”  wat verandert er als BAMM  een meerderheid krijgt (of b.v. voldoende college invloed).  Dan zal als eerste de gehele zaak zodanig worden opgeschud dat zaken zoals in 2  genoemd zoals pesterij vanuit een college en persoonlijke afrekeningen, en nepnieuw  niet meer voorkomen. Veel lezers zullen zelf ook zaken herkennen  waar behandeling en omgangsvormen  onder de maat waren,  Betrouwbaar en Menselijk, zaken die niets kosten,  en die nog vele malen beter kunnen vooral ook nu de andere partijen in het herkennen en erkennen van die zaken de andere kant op kijken.  In dat kader is week  10 op de site weer interessant leeswerk.

Waarom moeten mensen op u stemmen?
In wezen hebben we dit impliciet al aangegeven.  Men mag stemmen op wie men wil,  en we willen graag dat men dit uit een mate van overtuiging doet  en we ze er van hebben overtuigd dat  we zodanig betrouwbaar zijn dat we ons op positieve wijze in zullen zetten bij alle zaken die langskomen.  Kiezers die het flink en stoer vinden van een burgemeester die onrechtmatig (van het tegendeel is geen enkel bewijs) raadsleden publiekelijk beschadigd in de wetenschap dat dit ten eeuwigen dage over het internet rouleert, en die  plezier beleeft aan volksgerichten of heksenjachten enz. (wat in middeleeuwen ook favoriete evenementen waren) die moeten niet op ons stemmen want er zijn gewoon 9 partijen over die daar van zijn dus keuze genoeg. Die partijen hebben zichzelf daarbij allemaal als integere heiligen verklaard,  maar wij hebben hun heiligheid schijn genoemd.   Geen enkele partij heeft nog gereageerd, laat staan afstand genomen van die beschamende vertoning, dus zwijgen is toestemmen.

 

Related posts