Pieter Koning (PWF) stelt zich voor:

In aanloop naar de verkiezingen stellen enkele verkiesbare personen uit Wognum of als lijsttrekker zich voor aan de hand van een aantal korte vragen die we ze hebben gesteld.

Vandaag stelt Pieter Koning (PWF) zich aan u voor:
Mijn naam is Pieter koning. Ik woon bijna 20 in Wognum. Ik ben werkzaam bij de politie in Amsterdam en daarnaast ben ik gemeenteraadslid voor Progressief West-Friesland (PWF). Ik ben sinds 11 jaar actief in de gemeentelijke politiek. De eerste 3 jaar als raadslid, daarna 4 jaar commissielid en de afgelopen vier jaar weer als raadslid. Ik ben getrouwd met Suleika en samen hebben wij vier zonen. Onze oudste zoon Tyren staat ook bij PWF op de lijst, als nummer 6. Hij heeft de ambitie de internationale politiek in te gaan en voor hem zijn deze verkiezingen een mooie eerste stap die richting op.

Wat is uw drijfveer om in de lokale politiek van de gemeente Medemblik deel te nemen?
Ik ben 11 jaar geleden de lokale politiek ingegaan omdat ik van mening ben dat als je schreeuwt, je ook iets moet doen. Ik was in die tijd actief als voorzitter voor de medezeggenschapsraad van de Speelwagen. Ik was tegen het samengaan van de twee basisscholen in een multifunctioneel centrum. Samen met andere ouders hebben wij gestreden om onze idealen waarheid te maken. Daardoor kwam ik in contact met de lokale politiek. Omdat ik mij niet thuis voel bij een landelijke partij, waardoor er altijd landelijke invloeden de lokale politiek binnen dringen, kwam ik in aanraking met PWF. De partij werd opgericht door mensen die het ook niet konden vinden bij landelijke partijen. Daar voelde ik mij thuis! PWF is de laatste jaren uitgegroeid tot wat het nu is, een partij met een eigen mening, waarbij het welzijn en geluk van de inwoner altijd voorop staat. Indien nodig gaan wij de barricade op, om toch te proberen het beste voor u eruit te halen.

Waar ligt u ‘s nachts wel eens wakker van aangaande de politiek in de gemeente Medemblik?
Waar ik ’s-Nachts echt van wakker lig is uw veiligheid. Door de vorming van de nationale politie is de politie op afstand komen te staan. Voorheen hadden wij een eigen politiebureau, nu moeten wij naar Hoorn. Als gemeente hebben wij Bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) in dienst, die taken, die de politie niet meer doet, op zich neemt. Onze politie kan er niets aan doen, dit is een besluit wat de hoge heren in Den-haag hebben genomen en daar bent u de dupe van. Ook de toename van inbraken is hier het gevolg van. Partijen die al jaren het hardst  roepen dat zij het beste met u voor hebben en dat zij staan voor uw veiligheid, hebben dit in werking gezet. Daarom strijden wij voor uw lokale veiligheid, voorstellen die wij hierin hebben gedaan zijn gelukkig praktisch allemaal aangenomen in de raad. Veiligheid bereik je niet met een paar camera’s, nee dat bereik je met fysiek meer agenten in de wijk, die u kan aanspreken als er iets is. Daar lig ik wakker van.

Wat vindt u de grootste kracht van de gemeente Medemblik?
De grootste kracht van Medemblik is zijn vooruitstrevendheid. We hebben de afgelopen jaren directeuren gehad die het beste en creatiefste uit de mensen heeft weten te halen. Soms slaat het door, maar we zijn een gemeente die kijkt naar de toekomst. Is dat voor PWF genoeg, nee zeker niet. Als we kijken naar de klimaat doelstellingen, die gaan wij als Medemblik niet halen. Dat komt doordat er wel creatief gedacht wordt, maar uiteindelijk komen er te weinig praktische plannen op tafel.

Wat hoopt u de komende jaren te veranderen als u in de gemeenteraad deelneemt?
De grootste kracht van Medemblik is zijn inwoners. Kijk wat er wekelijks allemaal gebeurd binnen onze gemeente. Kijk alleen al wat er in Wognum gebeurd, geweldig. Een zeer bruisend verenigingsleven. De inwoners die zaken samen oppakken, dat is de grootste kracht van Medemblik! Daar kan ik kort en krachtig over zijn.

De komende jaren wil ik mij nog meer richten op veiligheid. Met name zorgen dat er concrete plannen komen om de inbraken terug te dringen. Tevens wil ik mij inzetten voor de verkeersveiligheid. Die ondingen van rotonde’s, daar moet wat aan gebeuren. Ze zijn gevaarlijk en hebben al een aantal ongelukken veroorzaakt. Ook de Stolphoevelaan, de loper richting de basisscholen, moet onder handen worden genomen. Deze moet veilig gemaakt worden voor iedereen gebruiker.

Mijn grootste irritatie is de vernielingen bij de natuurspeeltuin. De vorige periode heeft PWF een motie ingediend zodat er natuurspeeltuinen gerealiseerd konden worden. De werkgroep van ouders heeft er onnoemelijk veel tijd ingestoken met een superresultaat. Er zijn echter vandalen die het leuk vinden om al dit mooie werk te vernielen. Ik heb nog geen concreet plan, maar dat is er wel een waar ik zeker het eerste jaar al aan wil werken.

Waarom moeten mensen op u stemmen?
Als u op mij stemt, geeft u een stem aan iemand die van aanpakken weet, niet praten, maar doen. Een mooi voorbeeld daarvan is onze brandweer. Terwijl sommige partijen het onzin vonden dat wij hier wat mee gingen doen, hebben wij onze uiterste best gedaan om de brandweer hun oefenavonden te laten houden bij de kazerne. Deze toppers uit ons dorp, die voor u door het vuur gaan, moet je niet dwarsliggen, maar moet je koesteren. Daarom PWF, praatjes zijn er genoeg binnen de gemeente, laten we mensen in de raad zetten die weten hoe ze zaken aan moeten pakken. Dan bent u bij PWF aan het juiste adres. Wij hebben vier jaar lang niet het pluche warm gehouden, nee wij zijn ervoor gegaan, voor u als inwoner van de gemeente Medemblik.

 

Related posts