Ruby Blauw (PVDA) stelt zich voor:

In aanloop naar de verkiezingen stellen enkele verkiesbare personen uit Wognum of als lijsttrekker zich voor aan de hand van een aantal korte vragen die we ze hebben gesteld.

Vandaag stelt Ruby Blauw (Commissielid Samenleving – Partij van de Arbeid) zich aan u voor:

Wat is uw drijfveer om in de lokale politiek van de gemeente Medemblik deel te nemen?
Zowel vanuit mijn opleiding als vanuit het opgroeien in een arbeidersgezin is voor mij duidelijk geworden dat samenleven alleen gaat als iedereen mee kan doen. Met een vierde plek op de lijst wil ik graag de mogelijkheid krijgen om hieraan bij te dragen in de gemeente Medemblik.

Waar ligt u ‘s nachts wel eens wakker van aangaande de politiek in de gemeente Medemblik?
Dat is een drietal punten: [1] De wachtrij in de jeugdzorg, met daarin de moeizame samenwerking tussen scholen en zorginstanties. [2] Het dreigend verlies van de sociale voorzieningen en (vrijwilligers-)verenigingen met daarbij de sociale cohesie in elke kern. [3] Het gebrek aan betaalbare woningen, met name voor starters.

Wat vindt u de grootste kracht van de gemeente Medemblik?
Medemblik is een gemeente met een rijk verenigingsleven en veel voorzieningen. Daarnaast is het heel fijn om er te wonen met de vele idyllische dorpjes weg van en toch dichtbij de randstad.

Wat hoopt u de komende jaren te veranderen als u in de gemeenteraad deelneemt?
Een betere dialoog tussen de gemeente en de inwoners en dat de gemeente zich wat meer dienstverlenend opstelt. Bewoners vanaf de start betrekken bij nieuwe plannen om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Zie daarnaast mijn punten bij vraag twee.

Waarom moeten mensen op u stemmen?
Met een jonge en frisse blik wil ik samen met de inwoners werken aan een sterkere gemeente door daadkrachtig de problemen in o.a. de zorg, voorzieningen en woningbouw aan te pakken. Daarnaast wil ik aandacht voor de toekomst: Medemblik wordt een gemeente waarin er voor iedereen plaats is om te wonen, te werken en gelukkig te zijn.

Related posts